Liderligi qarışqalardan ilham alaq

Advertisements

TƏŞKİLATLANMA SURƏCİNDƏ ÇATIŞMAZLIQLARIMIZ (4)

organis

Keçən yazıda, “davranış” qavramından söz gedirdi. Yeni sözə başlamadan öncə, keçmiş yazıdan bir neçə maraxli cümləni xatırlatmaq istəyirəm:

  • …təşkilat əsasən bir qeyri fiziki quraldir və öz üyələrinin davranışlarından asılıdır. Tor Bush yazır(2013). Continue reading

TƏŞKİLATLANMA SURƏCİNDƏ ÇATIŞMAZLIQLARIMIZ (3)

Keçən yazının sonunda, təşkilatlanma və hədəfə irəliləmə yolunda, iki sözün, yonetim“eşq” və “sədaqət” kəlmələrinin üzərində dayandıq. Bu sözlər və bunlara oxşar kəlmələr(özəlliklər), “davranış” qavramında yerləşirlər. Demək uğurlu təşkilatlanmaya nayil olmaq üçün uyğun davranmalıyıq. Ola bilər ki bir davranış özündə böyük bir milli sevgi göstərsin, düzgün və səmərəli  olsun, ola bilər ki yalnış, dağıdəcı və hətta xainanə olsun. Continue reading

TƏŞKİLATLANMA SURƏCİNDƏ ÇATIŞMAZLIQLARIMIZ (2)

– Təşkilat?
Bir qad ın ona verilən sorunun cavabında dedi:
– Biz təşkilat qurmaqa çalışmırıq. Orqanik olanların şkilatlanmağa nə ehtiacı? Siz dışarıdan içəriyə sarı qurursuz, biz içəridən dışarıya sarı qururuq. Siz bu quruculuq işində özünüzü daş material yerinə işlətməklə inşa edirsiz və dışarıdan içəriyə sökülüb-tökülüb bir-birinizin üstünə aşırsız. Biz içəridən qururuq, canlı ağaç kimi qol-budaq atıb çevrəmizə körpü salırıq. Bu körpülər nə cansız materiallardandır, nə də zor altında ölüm.
Bizdən çevrəyə canlı yayılır.
Sizdə cansızlar içəri gedir.

Yazar:      Karin Boye
Çevirən:  Turan A. Continue reading

TƏŞKİLATLANMA SURƏCİNDƏ ÇATIŞMAZLIQLARIMIZ (1)

 Dəyərli yurtdaşlar!
Artıq nə zamandır ki, Azərbaycan Türklüyü yenidən ayağa qalxıb öz milli haqlarıorgut uğrunda mübarizəyə başlamışdır. Babək qalasına yürüşdən on il və Xordad qiyamından səkkiz il keçsə də, hələ mübarizə bütün gücü ilə davam edir və qarşıda görüləsi işlərimiz çoxdur. Məncə, indiki anda bu işlərdən ikisinə – bundan sonra nə ediləcəyi ilə bağlı Milli Hərəkat fəalları içərisində fikir aydınlığının yaranmasına və millətimizin milli-siyasi təşkilatlanma sorununa ayrıca diqqət yetirməliyik.

Continue reading